ZBER POUŽITÉHO OLEJA
Zber použitého kuchynského oleja

Prečo je dôležité olej zbierať a nie vylievať do umývadiel prípadne toaliet?

Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré prispievajú k vzniku  rakoviny.

Pri vylievaní použitého kuchynského oleja  do voľnej prírody znečisťujeme pôdu, vodu a ohrozujeme tak zdravie ľudí. Cez pôdu a vodu sa do vypestovanej zeleniny alebo ovocia dostávajú  zdravie  ohrozujúce látky. Je zvykom, že na dedinách sa prepálený olej či masť pridávajú do jedla hospodárskym zvieratám, čím dochádza jednak k vážnym  žalúdočným problémom hospodárskych zvierat a  v  neposlednom rade pri konzumácii produktov z hospodárskych zvierat sa tieto látky dostavajú aj do ľudského organizmu.

  1. Recykláciou použitého oleja sa obmedzí znečisťovanie povrchových a podzemných vôd.
  2. Použitý jedlý olej  upcháva žumpu,  kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom.
  3. Použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu  biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Opotrebovaný (prepálený) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním zaobchádzať opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne vyrobiť z neho ekologické palivo (pohonnú zmes). Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Aj  obsah iných nebezpečných látok  je nižší ako pri fosílnej nafte.

Niektoré zdroje uvádzajú, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody. Z 1 litra prepáleného kuchynského oleja sa dá vyrobiť 1 liter bionafty. Zdroje ďalej uvádzajú, že  jeden občan za rok spotrebuje približne 5 l  kuchynského oleja. Keďže na Slovensku žije viac ako 5 miliónov obyvateľov, hovoríme potom o miliónoch litrov tejto suroviny.

Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy).

 


ZTNhY2