ODPAD JE ŠKODA VYHADZOVAŤ

Hlavným predmetom  podnikania spoločnosti   Ekronn  s.r.o. je obchodovanie, zber, preprava a skladovanie odpadov. Odber sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve. Zber je zabezpečený prostredníctvom   obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy SR podľa zákona o odpadoch.

Naše služby:

- odvoz a spracovanie  kuchynského odpadu (materiál kategórie 3),

- odvoz a spracovanie kuchynských olejov a tukov,

- odvoz a distribúcia zhodnotených separovaných zložiek,

- legislatívne poradenstvo.

 

Prečo si nás zvoliť za partnerov?

- máme nízke ceny,

- poskytujeme zberné nádoby,

- odvoz odpadu a ich intervaly prispôsobíme Vašim potrebám,

- správame sa  v maximálnej miere šetrne k prírode.

 

Rozhodnite sa sami.

Prestaňte odoberať veľakrát predražené služby.

Garantujeme Vám korektné jednanie a priaznivé ceny.

Svoju prácu robíme zodpovedne a poctivo.

Sledujeme nové trendy a prispôsobujeme sa im.

 


 


MGM3YmRmYT