Odpad je škoda vyhadzovať.

Ekronn s.r.o.

Cukrovarská 12

97901 Rimavská Sobota

IČO: 46 615 946

DIČ: SK20 235 063 64

mobil:  +421 917 844 139

email:  info.ekronn@gmail.com

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK96 1100 0000 0029 2287 3974