Žijeme a pracujeme v súlade s prírodou.


Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Ekronn s.r.o. je zber, preprava, obchodovanie a  skladovanie odpadov.  Odber sa uskutočňuje v zmysle platnej legislatívy o odpadovom hospodárstve. Zber je zabezpečený prostredníctvom obchodných zmlúv, ktoré spĺňajú všetky náležitosti platnej odpadovej legislatívy SR podľa zákona o odpadoch.