STAVEBNÝ ODPAD

STAVEBNÝ ODPAD

Naša spoločnosť, ktorá pôsobí v segmente zberov a spracovania odpadov od roku 2012, je aj koncovým spracovateľom stavebného odpadu. 

Poskytujeme tieto služby

  • Drvenie a triedenie stavebného odpadu priamo na stavbách alebo u zákazníka. Zákazníkom vydávame potvrdenie o recyklácii stavebnej sute (vyžaduje to legislatíva).
  • Uloženie a triedenie stavebného odpadu priamo u zákazníka alebo na zberných dvoroch (betóny, tehly, strešné krytiny, kamene).
Viac informácií nájdete na web stránke www.stavebnyodpad.eu

Viac informácií nájdete na web stránke www.stavebnyodpad.eu