Naše služby:

- odvoz a spracovanie kuchynského odpadu (materiál kategórie 3),

- odvoz a spracovanie kuchynských olejov a tukov,

- odvoz a distribúcia zhodnotených separovaných zložiek,

- legislatívne poradenstvo.


Prečo si nás zvoliť za partnerov?

- máme výhodné ceny,

- poskytujeme zberné nádoby,

- odvoz odpadu a jeho  intervaly prispôsobíme Vašim potrebám,

- správame sa v maximálnej miere šetrne k prírode.