Žijeme a pracujeme v súlade s prírodou.

Naše služby:

- demolačné a búracie  práce.

- výkopové práce

- spracovanie stavebnej sute.

Zber a zvoz bioodpadu

- odvoz a spracovanie kuchynského odpadu (materiál kategórie 3),

- odvoz a spracovanie kuchynských olejov a tukov,