Žijeme a pracujeme v súlade s prírodou.

Naše služby:

Zber a zvoz bioodpadu

- odvoz a spracovanie kuchynského odpadu (materiál kategórie 3),

- odvoz a spracovanie kuchynských olejov a tukov,


Zber, zvoz a výkup elektro odpadu 

- zber a výkup elektro odpadu z domov alebo firiem,

- legislatívne poradenstvo.


Prečo si nás zvoliť za partnerov?

- máme výhodné ceny,

- poskytujeme zberné nádoby,

- odvoz odpadu a jeho  intervaly prispôsobíme Vašim potrebám,

- správame sa v maximálnej miere šetrne k prírode.