Žijeme a pracujeme v súlade s prírodou.

Naše služby:

Zber a spracovanie stavebných odpadov

- demolačné a búracie  práce.

- výkopové práce

- spracovanie stavebnej sute.

Zber a zvoz bioodpadu

- odvoz a spracovanie kuchynského odpadu (materiál kategórie 3),

- odvoz a spracovanie kuchynských olejov a tukov,


Zber, zvoz a výkup elektro odpadu 

- zber a výkup elektro odpadu z domov alebo firiem,

- legislatívne poradenstvo.